top of page

Integritetspolicy

Allmänt

Denna sekretesspolicy beskriver hur M2L Consulting samlar in, använder och skyddar information som du ger till M2L Consulting när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in information som du frivilligt tillhandahåller när du använder våra tjänster eller kontaktar oss genom namn, e-postadress, telefonnummer och annan kontaktinformation. Vi kan också samla in information automatiskt genom cookies och liknande tekniker när du besöker vår webbplats.

Hur använder vi din information?

Vi använder den information vi samlar in för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig och uppfylla våra lagliga skyldigheter som konsultbolag. Vi kan också använda din information för marknadsföringsändamål, dock med ditt samtycke.

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstörelse. Detta inkluderar tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsåtgärder.

Delar vi din information med tredje part?

Vi delar inte din personliga information med tredjepart utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller enligt lagliga krav. Vi kan dela information med betrodda tredjepartsleverantörer som hjälper oss att driva vår verksamhet, under förutsättning att de accepterar att hålla denna information konfidentiell.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av dina personliga uppgifter som vi har samlat in. Du har också rätt att begära radering av din information under vissa omständigheter. För detta, vänligen kontakta oss på info@m2lconsulting.com

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, och vi kommer att meddela dig om väsentliga ändringar genom att skicka ett meddelande till den e-postadress du har angett eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats.

Kontakta oss

Vid eventuella frågor eller funderingar angående vår sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på info@m2lconsulting.com.

Senast uppdaterad: 16 juni 2024

bottom of page